diaphragm seal pressure gauge installation Secrets

กดปุ่มสีดำและดูหน้าปัดไปพร้อมๆกัน เพื่อปล่อยลมยางออก เมื่อได้แรงดันลมที่ต้องการให้ดึงหัวจ่ายลมออกจากจุกลมยาง

เกจวัดความหนา พร้อมปลอกสี: รวมรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์

บอร์เกจ ถูกผลิตมาหลายแบบ หลายรุ่น มีระบบการทำงานทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ

* ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น

แป้นรองเครื่องขัดกระดาษทราย (ชนิดหลังกาว)

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

สูงมาก ตัวเรือนเป็นสแตนเลส และเกลียวข้อต่อเป็นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมออกล่างหน้าปัด มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน

· มาพร้อมมือจับพลาสติก [การประยุกต์ใช้งาน]

การ pressure gauge 4" ล้างไขมันใน ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ

ฝาปิดใสพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา (ฝาใสถอดออกได้)

ชุดเชื่อมแก๊ส ชุดตัดแก๊ส ชุดเผาแก๊ส

เครื่องเจียรแม่พิมลม/เครื่องเจียรแกน

ใช้ในงานวัดแรงดันของเหลวทั่วไปในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

การ ล้างไขมันใน ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *